O nas

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Jakuba Niedopytalskiego w swym działaniu nastawiona jest na możliwie wysoki poziom informatyzacji postępowania egzekucyjnego. W tym celu korzystamy z szeregu programów komputerowych usprawniających pracę w kancelarii, cały czas rozbudowujemy także bazę dostępnych źródeł informacji o dłużnikach, obejmującą obecnie następujące rozwiązania:

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

prowadzenie spraw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego e-Sądu – tytuły wykonawcze w postaci nakazów zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydawane przez Sąd Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie i oparte na nich wnioski egzekucyjne wysyłane drogą elektroniczną
(ID kancelarii: 2234)

Komornik.IT

oprogramowanie firmy Komornik.IT wzbogaca możliwości programu KomornikSQL w wielu aspektach (m.in. tworzenie dowolnych zestawień danych dla wierzycieli, pełne zintegrowanie i zautomatyzowanie pobierania danych z Ognivo/PUE-ZUS/CEIDG, system automatycznego rozpoznawania zeskanowanych dokumentów i zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz zaawansowane systemy analizy danych o dłużnikach)

Platforma Usług Elektronicznych
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

pozyskiwanie danych o źródłach dochodu oraz miejscu zamieszkania dłużników

Krajowy Rejestr Sądowy

pozyskiwanie danych o dłużnikach prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, a także stowarzyszeń, fundacji, ZOZ oraz innych organizacji społecznych i zawodowych

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

pozyskiwanie danych o pojazdach zarejestrowanych na dłużnika, takich jak marka, model, rok produkcji czy pojemność silnika (dostęp elektroniczny pozwala na dokonanie stosownych ustaleń w ciągu 24h)

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

pozyskiwanie danych o nieruchomościach dłużników za pośrednictwem zapytań wysyłanych i odbieranych drogą elektroniczną

ceidg-blue_gray-big

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

pozyskiwanie danych o dłużnikach prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej

Centrum Personalizacji Dokumentów
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

sprawdzenie aktualnych adresów dłużnika za pośrednictwem bazy danych adresowych i numerów PESEL (dostęp elektroniczny)

OGNIVO 2

system elektronicznej komunikacji z bankami, umożliwiający szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużnika (wersja 2)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (wersja 2)

system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych drogą elektroniczną

elektroniczny Krajowy Rejestr Zastawów

dokonywanie zapytań do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji Rejestru Zastawów drogą elektroniczną

elektroniczny Krajowy Rejestr Karny

pozyskiwanie drogą elektroniczną danych o dłużnikach osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych